Tin tức

NEWWAY PMS TRIỂN KHAI NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI CHO TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN SILVERLAND HOTELS GROUP

NEWWAY PMS TRIỂN KHAI NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI CHO TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN SILVERLAND HOTELS GROUP

Trong tháng 11/2018, phần mềm quản lý khách sạn Newway Pms đã tiến hành nâng cấp phần mềm cho toàn bộ 07 khách sạn của tập đoàn ...

Scroll
0903429338