Những bức tranh thủy mặc đẹp, giàu ý cảnh nhất

Top những tranh thủy mặc đẹp nhất về phong cảnh non nước, thiên nhiên. Tranh thủy mặc về Hà Nội-Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.. đậm chất cổ trang.

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 1

Tranh thủy mặc (thủy mạc) hay dân gian các cụ thường gọi là tranh mực tàu. Đây là một trong các thể loại tranh vẽ nghệ thuật nhiều người biết đến và có từ lâu đời của Trung Quốc. Một kiểu tranh phong cảnh cổ trang được rất nhiều người ưa chuộng.

Tranh thủy mặc thường sẽ có nét vẽ đơn giản mang đậm nét hoài cổ và nội dung ý cảnh về thiên nhiên, cuộc đời của con người. Nếu các bạn là fan vẽ đẹp hoài cổ thì mình tin chắc bộ sưu tập một số tranh thủy mạc đẹp đặc sắc nhất ở bài này là bộ tranh vẽ đẹp không thể làm ngơ với bạn.

Tổng hợp tranh thủy mạc đẹp ý cảnh hay nhất

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 2

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 3

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 4

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 5

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 6

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 7

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 8

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 9

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 10

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 11

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 12

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 13

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 14

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 15

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 16

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 17

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 18

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 19

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 20

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 21

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 22

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 23

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 24

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 25

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 26

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 27

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 28

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 29

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 30

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 31

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 32

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 33

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 34

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 35

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 36

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 37

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 38

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 39

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 40

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 41

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 42

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 43

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 44

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 45

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 46

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 47

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 48

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 49

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 50

Tổng hợp 50 Tranh thủy mặc đẹp nhất 51